Стоматолошка ординација
Поп Ацеви

8ми Март бр.8a
1000 Скопје, Македонија

02/ 31 31 401

contact@popacevi.com.mk